Kontaktujte nás: +420 721 010 350 | peterka@udrzbanemovitosti.com

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

 

Jako o každou věc, i o nemovitost je zapotřebí se důkladně starat a dbát na její průběžnou údržbu a opravy. Ne každý má však dostatek času a znalostí.

 

Převezmeme Vaše starosti

Zabírá Vám správa domu spoustu času? Trápí Vás nepořádek ve smlouvách, účetnictví a v hospodaření Vašeho domu? Chcete efektivně hospodařit s Vaší nemovitostí? Využijte nabídky našich služeb a přenechejte nám Vaše starosti. 

Poskytujeme rozsáhlý profesionální servis v oblasti provozní, ekonomické, účetní, technické i právní vždy tak, abychom co nejlépe vyšli vstříc individuálním představám klientů. Nabízíme služby pro majitele domů, bytová družstva i průmyslové areály.

 

Technická správa:

·        vedení evidence

·        vytvoření přehledu o technickém stavu nemovitosti

·        zajištění revizí

·        zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti

·        zajišťování rozsáhlejších oprav a rekonstrukcí

·        převod smluv na dodávku služeb a médií (elektrická energie, plyn, voda, teplo, provoz výtahu, odpad, pojištění)

·        zajištění provedení odečtu měřidel pro účely vyúčtování služeb

·        zajištění pravidelného úklidu společných prostor

·        zajištění pravidelné údržby zeleně a okolí nemovitosti

·        zajištění provádění desinfekce, dezinsekce a deratizace společných prostor

·        zajištění znaleckých a odborných posudků

·        převzetí dokumentů k nemovitosti od bývalého správce a klienta

·        archivace dokumentace k nemovitosti po dobu správy

 

Ekonomická správa:

·        zajištění vedení daňové evidence příjmů a výdajů

·        vedení účetnictví v souladu se zákonnými požadavky

·        roční zpráva o hospodaření

·        vedení evidence vlastníků bytových a nebytových jednotek, garáží a garážových stání, evidence nájemních smluv

·        vyhotovení předpisu záloh

·        rozúčtování záloh na služby 

·        kontrola úhrad plateb, upomínání pohledávek u dlužníků

, správa budovenergetický štítek budovy

Právní oblast:

·        zajištění auditu uzavřených smluv

·        zajištění vymáhání dlužných plateb

·        zajištění zastupování zájmů klienta týkajících se spravovaného majetku 

·        zajištění služeb advokáta

·         

Ostatní:

·        zastupování klienta v případě likvidace pojistných událostí: hlášení škod, příprava podkladů a komunikace s pojišťovnou

·        jednání s nájemníky

·        zajištění podnájmů volných prostor

·        služby na přání klienta